Rekisteröity yhdistys

Olemme vastaanottaneet 1.12.2014 päivätyn päätöksen Patentti- ja rekisterihallitukselta ilmoituksen rekisteröinnistä.

Nimi  YläKymen jalkapallon tuki ry
Rekisterinumero  213.864
Diaarinumero  2014/513629Y