Yhdistys aktivoitumassa!

YläKymen jalkapallon tuki ry:llä ei ole ollut virallista toimintaa muutamaan vuoteen, mutta nyt olisi aika lyödä ”pökköä pesään”.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään su 16.2 klo 15.00 @ Ravintola Vanha Viiala, Kenraalintie 8, 46800 Myllykoski. Kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus ja esitellään toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet, Tervetuloa kokoukseen!

Tässä ote Yhdistyksen periaatteista:

1. Pääpainopiste juniorijalkapallon tukemisessa.
Vähävaraiset perheet
Tietyn/tiettyjen joukkueen/joukkueiden tukeminen
2. Kannattajamatkojen järjestäminen alueen edustusjoukkueen peleihin/maajoukkueiden peleihin
3. Yhdistyksen tekeminen tunnettavammaksi ja näkyvämmäksi
4. Erilaisten kampanjoiden ja matalan kynnyksen toiminnan toteuttaminen, mm. Futiskerho/leiri, jne.

Esityslista:
VUOSIKOKOUS
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Linkki yhdistyksen www – sivuille
ylakymenfutis.fi

Linkki yhdistyksen säännöistä:
ylakymenfutis.fi/yhdistys/yhdistyksen-saannot

Jos haluat yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi, ota yhteyttä Mikko Ijäkseen. ispitheman@hotmail.com
045 8014880